Om oss

Swedish Mining & Tunnelling Group (SMTG)

SMTG ett svenskt nätverk och förening  som bygger på kompetens från de mest innovativa företagen i världen inom ovan- och  underjordsarbeten. Målsättning är att omfatta kompetens och kontakter inom hela ekosystemet inom gruv- och tunnelverksamhet samt stenbrott och ballastindustri med syfte att främja medlemmarnas intressen inom hela värdekedjan ”från ax till limpa”. 

Gruppen bygger på  ett öppet och generöst klimat med samlade iakttagelser, delning av kunskaper, erfarenheter och kontakter över hela värdekedjan. 

Hos oss är varje medlemsföretag lika involverade och engagerade oavsett storlek på verksamhet. När innovativa och nischade företag och traditionella stora världsledande bolag träffas, skapas en dynamik i samtalen och ger nya perspektiv.

Vill du veta mer?  Välkommen att kontakta oss!

Göran Carlbaum, Ordförande

SMTGs Styrelse

Göran Carlbaum, Ordförande
goran.carlbaum@smtg.se
070-554 51 21 

Peter Söderman, LKAB
peter.soderman@lkab.se
070-342 13 85 

Ulf Johansson, Sandvik
ulf.johansson@sandvik.se
070-600 76 94 

Per Lärk, ABB
per.lark@se.abb.com
070-389 02 03 

Atte Werneman,
Awenginear consulting AB 
atte.werneman@awenginear.se
073-253 19 10 


Ladda ner pdf

Ladda ner pdf med information om SMTG medlemskap

SMTG flyer juni 2022.pdf